Impresum a právní upozornění

Vydavatel: JONIDA s.r.o.

Plzeňská 29, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

IČ: 04542282
DIČ: CZ04542282

telefon: +420 728 447 227
e-mail: josef.danis@post.cz

Společnost zastoupena jednatelem Josefem Danišem. Základní kapitál 200.000 Kč je plně splacen. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37664.

Společnost JONIDA s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek. Společnost JONIDA s.r.o. neručí za bezchybnost a přesnost obsažených informací.

Webové stránky společnosti JONIDA s.r.o. obsahují i odkazy na jiné webové stránky. Společnost JONIDA s.r.o. nenese odpovědnost za údaje obsažené na jiných webových stránkách, jakož i za ochranu osobních údajů a obsah jiných webových stránek.

Osobní údaje využívané na těchto webových stránkách budou použity vždy jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.